Folkemøtet i havn

Sju partier, seks lokallag og 80 tilhørere, samt NRK-veteranen,Per Bjørn Pedersen..kabalen gikk opp! I Gildeskål er det godt å bo, sier politikerne. Vil det bli bedre om vi blir sammenslått med Bodø,sier folket..God tone og god dialog preget debatten!

Ekstra bilder til artikkelen vises her


Knutepunktet
Havneveien 10
8150 Ørnes
Postboks 190
8151 Ørnes
Org.nr 992 619 368
bank 4509.23.37220
E-post post@knutepunktet.org
Telefon 75755000 / 48219990