"Knutelotteriet"

Knutepunktet vil ha stand i sentrum 2 på Ørnes de kommende onsdager. Loddsalg og salg av husflid opprettholder driften av møteplassen.

Ekstra bilder til artikkelen vises her


Knutepunktet
Havneveien 10
8150 Ørnes
Postboks 190
8151 Ørnes
Org.nr 992 619 368
bank 4509.23.37220
E-post post@knutepunktet.org
Telefon 75755000 / 48219990